Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas

Ugunsdrošības sistēma ir savstarpēji saistītu iekārtu komplekss ugunsgrēka atklāšanai un apdzēšanai tā agrīnās attīstības stadijās. Ugunsdzēšanas sistēma bieži vien tiek savienota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju un izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmu. Ugunsdzēšanas sistēma, pēc savas struktūras, ir viena no sarežģītākajām drošības sistēmām vispār, tādēļ tās pareiza darbība ir atkarīga no tā, cik kvalitatīvi ir veikti sistēmas  montāžas darbi. Šādus kvalitatīvi veiktus ugunsdzēšanas sistēmu montāžas, projektēšanas un remontdarbus jūs varat pasūtīt uzņēmumā SIA “Fire Security”. Tāpat SIA “Fire Security” veic ugunsdzēšanas sistēmas apvienošanu ar citām drošības sistēmām.

Atkarībā no ugunsdzēsīgās vielas sastāva, un veida, kā tā tiek padota uz ugunsgrēka cilmes vietu , automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas iedalās:

  • Ūdens ugunsdzēšanas sistēmās (sprinkleru, drenčeru)
  • Ūdens izsmidzināšanas ugunsdzēšanas sistēmās
  • Putu ugunsdzēšanas sistēmās
  • Pulvera ugunsdzēšanas sistemās
  • Gāzes ugunsdzēšanas sistēmās
  • Aerosola ugunsdzēšanas sistēmās

Ūdens ugunsdzēšana

Visisplatītāka ugunsdzēsīga viela, kas tiek izmantota telpu un ēku ugunsaizsardzībai ir ūdens, jo tas ir vispieejamākais un tam ir labas atdzesēšanas īpašības. Turklāt ūdens ugunsdzēšanas sistēmas ir vienkāršākas projektēšanā un montāžā.Ūdens-putu ugunsdzēšana viena no ūdens dzēšanas formām. Vienīga atšķirība ir tā, ka ūdens-putu iekārtās tiek izmantots šķīdums, kas veido ūdenī putas.Ūdens un ūdens-putu ugunsdzēšanas iekārtas var būt sprinkleru vai drenčeru.

Sprinkleru ugunsdzēšanas iekārtas.

Sprinkleru ugunsdzēšanas iekārtas sastāv no caurulēs iemontētiem sprinkleriem (rasinātājiem). Caurulēs, zem spiediena, atrodas vai nu ūdens, vai gaiss. Sprinklera iekārtu darbības princips balstās uz spiediena maiņu sistēmā ugunsgrēka gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā telpā pieaug temperatūra, un, kad tā ir sasniegusi noteiktu robežu, termojūtīgais elements, kas atrodas sprinklera iekšpusē, sadalās. Termojūtīgā elementa iekšpusē atrodas kapsula ar spirtu saturošu šķidrumu. Atkarībā no šī šķidruma krāsas termojūtīgajam elementam ir sadalīšanās temperatūra no 57oC līdz 182oC. Pēc termojūtīga elementa sadalīšanās, ūdens vai ūdens-putu šķīdums sāk savu darbību, sistēmā krītas spiediens, kas nodrošina šķidruma vadības mezgla nostrādāšanu un sūkņu stacijas sūkņa iedarbināšanu. Sprinkleru ugunsdzēšanas iekārtām papildus tiek projektēta telpa sūkņu stacijai, kurā atrodas ūdens padeves ūdensvads un sūkņi. Šādu sūkņu staciju projektēšanā un būvniecībā ir jāievēro īpašaas prasības, turklāt sistēmā ir noteikti jabūt diviem sūkņiem — pamata un rezerves.

Drenčeru ugunsdzēšanas iekārtas

Drenčeru ugunsdzēšanas iekārtas pēc savas uzbūves un darbības principa ir ļoti līdzīgas sprinkleru ugunsdzēšanas iekārtām, taču tiem nav termoatslēgas, t.i. tie visu laiku atrodas atvērtā stāvoklī. Pamata atšķirība starp drenčeru un sprinkleru ugunsdzēšanas iekārtām ir tā, ka ugunsgrēka gadījuma sprinkleri nodrošina ūdens smidzināšanu tikai virs ugunsgrēka cilmes vietas, bet drenčeri pa visu telpas platību.  

Sprinkleru un drenčeru ugunsdzēšanas iekārtu priekšrocības

Sprinkleru un drenčeru ugunsdzēšanas iekārtas ir viegli pieejamas, ekonomiski izlieto ugunsdzēsīgo vielu un nav cilvekiem bīstamas.Šādas ūdens vai ūdens-putu iekārtas visbiežāk izmanto vietās, kur vienlaicīgi pulcējas daudz cilvēku, piemēram, tirdzniecības centros, veikalos, birojos u.c.. Ne ūdens, ne arī ūdens-putu iekartas kategoriski nedrīkst izmantot ugunsgrēku dzēšanai serveru telpās, muzejos, elektrostacijās, kā arī laboratorijās, kur glabājās agresīvas ķīmiskās vielas, kuras aktīvi reaģē ar ūdeni.

Ūdens izsmidzināšanas ugunsdzēšanas sistēmas

Vēl viens ūdeni izmantojošs ugunsdzēšanas iekārtu veids ir ūdens izsmidzināšanas ugunsdzēšanas iekārtas. Atšķirībā no sprinkleru un drenčeru iekārtām, ūdens daļiņu izmērs un krišanas ātrums, ko rada izsmidzināšanas iekārtas, ir daudz mazāks. Visā telpā, kur tiek konstatāta aizdegšanās, tiek izveidots tāds, kā ūdens priekškars.

Ūdens izsmidzināšanas ugunsdzēšanas iekārtas var būt moduļu tipa (nelielām telpā), centralizētas vai agregāttipa (lielām telpām).

Ūdens un ūdens-putu ugunsdzēšanas iekārtu īpatnība ir tā, ka to darbība nodara ievērojamus materiālus zaudējumus īpašumam, tādēļ tikai augsti kvalificēti profesionāļi var pareizi uzprojektēt, uzstādīt un apalpot ūdens un ūdens-putu ugunsdzēšanas iekārtas.

Pulvera ugunsdzēšanas sistēmas

Pulvera ugunsdzēšanas sistēmās, kā ugunsdzēsīgāviela tiek izmantots īpašs pulveris. Salīdzinot ugunsdzēšanas sistēmu izmaksas, pulvera ugunsdzēšanas sistēma ir pietiekoši lēta un efektīva, un tiek pielietota objektos, kur dzēšana ar ūdeni vai putām nav iespējama.

Automātiskā pulvera ugunsdzēšanas sistēma nodrošina ugunsgrēka dzēšanu, kā lokāli tā arī pietiekoši lielā teritorijā. No augstuma, kurā tiek uzstādīts pulvera modulis, ir atkarīgs apsargājamās teritorijas apjoms. Tā, piemēram, ja pulvera modulis atrodas 2,5-5m augstumā, tad apsargājamā laukuma izmērs būs 25 m2, bet pie augstuma 12m – 50 m2.

Pulvera ugunsdzēšanas sistēmas priekšrocības

Šādas sistēmas priekšrocības ir zemās izmaksas, vienkārša uzstādīšana (vajadzības gadījumā ir iespējams viegli pārvietot uz citu vietu), nav nepieciešama papildus telpas hermetizācija (salīdzinot ar gāzes un aerosola ugunsdzēšanas sistēmām), iespēja izmantot sistēmu temperatūru režīmā no 50oC līdz 50oC, sistēmas ātrdarbība, iespēja dzēst elektroierīces bez to atvienošanas no strāvas avota, minimāls kaitējums materiālajām vērtībām, kā arī iespēja dzēst metālus.

Pielietojums

Pulvera ugunsdzēšanas sistēma tiek pielietota tādos objektos, kā administratīvās ēkas, tirdzniecības vietas, garāžas, noliktavas, palīgtelpas, telpas ar elektroierīcēm, liftu mašīntelpas, atkritumu kameras u.c..

Pielietojamā pulvera veidi atšķiras pēc sava pielietojuma un tiek izvēlēti individuāli katram objektam, ņemot vērā materiālus un ierīces, kas atrodas apsargājamā telpā. Pulvera iedarbības pamatā ir degošās virsmas dzesēšana un pulvera sadalīšanās uz degošās virsmas, kas rada šķēršļus degšanas procesam. Bet tā, kā pulveri ir ķīmiski aktīvas vielas, tad to pielietošana ir iespējama tikai pēc pilnas cilvēku evakuācijas. Pulvera sastāvā ietiplst minerālsāļi ar dažādām piedevām.

Gāzes ugunsdzēšanas sistēmas

Mūsdienās plaši un efektīvi tiek izmantotas gāzes ugunsdzēsības sistēmas. Kā ugunsdzēsīgā viela šādās sistēmās tiek izmantota gāze (ogļskābā gāze, halons 125, halons 23, halons 218, argons, slāpeklis u.c.).

Ugunsgrēka vai aizdegšanās laikā gāzes dzēšanas sistēma izdala gāzi, kas samazina skābekļa koncentrāciju telpā, radot apstākļus degšanas procesa pārtraukšanai, kā razultātā notiek pilnīga uguns apdzišana.

Kādos gadījumos būtu lietderīga gāzes ugunsdzēšanas sistēmas uzstādīšana?

Ne vienmēr un visur var izmantot ūdeni, putas vai pulveri, kā ugunsdzēsīgo vielu. Jo, ja tiks dzēsts ugunsgrēks telpā, kur atrodas daudz grāmatu vai vērtīgu papīra dokumentu, ar ūdeni vai putām, zaudējumi no šādas dzēšanas būs milzīgi un neatgriezeniski. Gāzes dzēšanas iekārtas nenodara nekādus materiālos zaudējumus materiālām vērtībām vai ierīcēm, turklēt pēc ugunsgrēka gāze ir viegli izvēdināma no telpas. Vēl viena gāzes priekšrocība ir tā, ka, lai apdzēstu ugunsgrēku vai aizdegšanos, gāze viegli piekļūst grūti pieejamām vietām. Īpaši efektīvas gāzes ugunsdzēšanas iekārtas ir tādās vietās, kā serveru telpas, automātiskas telefonu centrāles, telpās ar elektroierīcēm, bibliotēkās, muzejos, izstāžu zālēs, noliktavās, noliktavās ar sprādzienbīstamām vielām, naudas glabātuvēs, termoelektrocentrāļu turboģeneratoros u.c..

Gāzes ugunsdzēšanas iekārtas uzstādīšanas izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem: telpas tilpuma, veida, kā arī sistēmas sarežģītības, montāžas, iekārtām u.c.. Precīzas izmaksas var tikt aprēķinātas tikai pēs detalizētas objekta izpētes.

Lai gāzes ugunsdzēšanas iekārtu pielietojums būtu efektīvs, apsargājamai telpai ir jābūt pietiekami hemētiskai un nelielai. Tas nozīmē, ka nav jābūt durvju spraugām, ir jābūt pilnība aizveramiem logiem un jāatslēdz ventilācijas sistēma ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas nostrādāšanas gadījumā. Gāzes dzēšanas iekārtas aktivizācija nedrīkst notikt pirms no telpām nav evakuējušies visi cilvēki, tādēļ ideālā variantā gāzes ugunsdzēšanas sistēmai ir jābūt savienotai ar izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmu vai piekļuves kontroles sistēmu.

Uzņēmumā SIA “Fire Security” jums sniegs kvalificētu konsultāciju par ugunsdzēšanas sistēmas pareizu izvēli.