Aerosola ugunsdzēsība

Ugunsdzēsības aerosols ir telpiskās ugunsdzēsības līdzeklis, kas veidots uz sārmu metālu oksīdu bāzes, un ir paredzēts ugunsgrēku lokalizācijai un likvidēšanai telpās.
Aerosola darbības pamatā ir aerosola cietvielas sīkdaļu aktīva iedarbība uz degšanas ķīmiskajām reakcijām – palēninot tās. Aerosola sīkdaļas sasaista brīvos radikāļus degšanas zonā.
Ugunsdzēsības aerosols veidojas sadegot cietvielas lādiņam, kurš atrodas speciālā ierīcē – ģeneratorā. Nostrādājot aerosola ugunsdzēsības ģeneratoram, telpā ātri vien tiek panākta vajadzīgā aerosola koncentrācija, kā rezultātā tiek izjaukts siltuma līdzsvars, degšana ar atklātu liesmu tiek pārtraukta, strauji krītas siltuma izdalīšanās un pakāpeniski samazinās gāzveida vides temperatūra.
Aerosola princips.
Aerosola ugunsdzēsības ģeneratorus pielieto A klases ugunsgrēku (deg cietas, visbiežāk organiskas izcelsmes, materiāli, kuru sadegšanas rezultātā rodas kvēlojošas ogles) lokalizācijai, vai B klases ( deg šķidrumi vai cieti kūstoši materiāli) un C klases ( deg gāzes) ugunsgrēku likvidēšanai ražošanas objektos, noliktavās, garāžās, katlumājās, elektriskajos sadales skapjos, transformatoru telpās, kabeļu tuneļos, serveru telpās, muzejos, arhīvos, kultūrvēsturiskos objektos, ūdenstransportā, autotransportā, dzelzceļa transportā u.c.. Aerosola pielietojuma efektivitāte ir atkarīga no telpas hermētiskuma, jo hermētiskāka telpa, jo aerosola iedarbība ir efektīvāka.
Aerosola ugunsdzēsības ģeneratoru priekšrocības salīdzinot ar citiem ugunsdzēsības līdzekļiem ir sekojošas:
tas ir ekonomiski izdevīgāks, jo ļauj atteikties no dārgu sūkņu, cauruļu, armatūras, balonu u.c. pielietošanas. Tas vairākas reizes samazina kapitālieguldījumus ugunsdzēsības sistēmas izveidošanai un praktiski izslēdz ekspluatācijas izdevumus. Salīdzinošā analīze pierāda, ka aerosola automātiskā ugunsdzēsības sistēma ir 2,5 reizes lētāka nekā gāzes automātiskā ugunsdzēsības sistēma un 7 reizes lētāka par ūdens automātisko ugunsdzēsības sistēmu
— tas ir efektīvāks ugunsdzēsības līdzeklis, jo tam ir augstāka dzēst spēja
— tas nerada papildus materiālos zaudējumus, kas saistīti ar ugunsgrēka dzēšanu, jo pēc aerosola pielietošanas telpas virsmas pārklājas ar aerosola putekļiem, kurus var viegli notīrīt izmantojot putekļsūcēju vai ūdeni
— tas rada iespēju dzēst ugunsgrēkus grūti pieejamās vietās, jo aerosola sīkdaļām ir augsta piekļūšanas spēja
— aerosolam ir lēns cietvielas sīkdaļu nosēšanās ātrums, kas ļauj šīm sīkdaļām 30 – 40 minūtes atrasties suspendētā stāvoklī. Šī īpašība novērš atkārtotas uzliesmošanās iespēju, jo telpā ilgstoši saglabājas nepieciešamā aerosola koncentrācija
— aerosolu var izmantot elektroiekārtu dzēšanai bez sprieguma atslēgšanas (līdz 40kV),jo aerosols ir pilnīgs dielektriķis
— aerosola sastāvs ir ķīmiski neitrāls (pilnībā šķīst ūdenī)
— aerosols ir draudzīgs apkārtējai videi un nekaitīgs cilvēka veselībai
— aerosols ļauj veikt ugunsgrēku dzēšanu temperatūru amplitūdās no +50 C līdz -50 C
— ir iespēja uzstādīt aerosola ugunsdzēsības sistēmu jau uzbūvētās ēkās bez papildus celtniecības izmaksām
— aerosola ugunsdzēsības ģeneratoru ekspluatācijas termiņš ir 5 gadi. Pēc pieciem gadiem tie tiek pārbaudīti, lai lemtu par ekspluatācijas termiņa pagarināšanu vēl uz pieciem gadiem.

aerosola -ugunsdzesiba                                                            ags 8-1                                                                                                              ags 5