Kontakti

SIA «Fire Security»                                                                                                                            Banka: AS «SEB banka»
Reģ.nr. 40103409529  Būvkomersanta reģ.nr. 11720                                                         Konts: LV83UNLA0050022219632
Juridiskā adrese: Bērzu iela 3, Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130                             Kods: UNLALV2X
Biroja adrese: Lubānas iela 66, 4.stāvs, Rīga, LV-1073
Tālruņi: +371 28628027, +371 25462950, +371 22318293
E-pasts: info@fires.lv