Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

Pakalpojumi

Click Here

Par mums

Click Here

Kontakti

Click Here

Aerosols - ekonomiskākais, efektīvākais un videi draudzīgākais ugunsdzēsības līdzeklis

Learn More

Sākums

Cilvēki sadzīvē ir pakļauti dažādiem drošības apdraudējumiem, un to bīstamību var noteikt pēc iespējamā nodarīto postījumu apjoma. Šādi vērtējot, neapšaubāmi, viena no postošākajām nelaimēm ir uguns. Taču pret ugunsgrēku, ja reiz tāds izcēlies, iespējams nodrošināties. Mūsdienās risinājumi ir dažādi. Lai sevi un savus īpašumus pasargātu no «sarkanā gaiļa», tradicionāli tiek izmantots ūdens, putas un jau pierasta pulvera vai gāzes pielietošana. Jaunākais šajā piedāvājumā ir mūsdienīgs, efektīvs, videi draudzīgs un ekonomisks ugunsdrošības risinājums — aerosols. Tāpat, lai pasargātu savus īpašumus no uguns vai garnadžu apdraudējuma, tiek izmantotas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes vai apsardzes signalizācijas, un videonovērošanas sistēmas. Visu minēto sistēmu projektēšanu, montāžu un tehnisko apkalpošanu jums piedāvā uzņēmums SIA „Fire Security”.