Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Fire Security» ir izveidota 2011.gadā. Uzņēmuma kolektīvs sastāv no profesionāļiem ar vairāk kā 15 gadu lielu pieredzi. Mūsu speciālisti ir sertificēti un ar profesionālo pieredzi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un mūsu pakalpojumu klāstam. Strādājam ar kvalitatīviem materiāliem, instrumentiem un izejvielām. Kompānija veic savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, lai mazinātu savu un klientu risku. SIA „Fire Security” darbība veidojas uz galveno kooperatīvo principu bāzes
— efektīva un ekonomiska līdzekļu un resursu izmantošana;
— sadarbība ar uzticamām kompānijām — apakšuzņēmējiem;
— maksimāla atbildība par paveikto darbu.